Naše aktivity


Firma žije nielen prácou, ale aj spoločensky, takže niektoré z našich aktivít si môžete pozrieť vo fotoreportoch, ktoré budeme priebežne dopĺnať.

  • Novodubnický maratón 2015
  • Stretnutie odberateľov 2015
  • Novodubnický maratón 2016
  • Novodubnický maratón 2017